MakámeČoskoro v nových priestoroch
na Strojárenskej 3, Košice