VYMLÁTENÔ – oddychová zónaPriestor pre oddych (oddychová zóna). Archaický spôsob odpočinku je späť! Žiadne prične, či strožliaky, len slama...

 

Práca jednoduchého človeka a jeho každodenný život. Vymlátená slama, kedysi natláčaná do vriec, je v riešení nahradená príjemnou textíliou. Zväzovaním jednotlivých vlákien je možné prispôsobovať si svoju zónu oddychu akokoľvek podľa svojich predstáv. Súčasťou riešenia sú aj drevené jasličky, určené na jej uskladnenie, ktoré takisto slúžia k odpočinku. Slamu však neuskladňujeme vo vreciach ako naši predkovia, nechávame ju voľne pohodenú v interiéri...

VYMLÁTENÔ – oddychová zóna

VYMLÁTENÔ – oddychová zóna

VYMLÁTENÔ – oddychová zóna

VYMLÁTENÔ – oddychová zóna

VYMLÁTENÔ – oddychová zóna