Vizuálny dizajn výstavného projektuV roku 1985 spôsobil výbuch plynu vo Východoslovenskej galérii požiar, ktorý zničil vyše 1000 zbierkotvorných diel. Po tridsiatich rokoch vzniká výstava s názvom "12. január 1985 – 15:50", ktorá si túto udalosť pripomína. Návrh vizuálneho koncepu pracuje s obrazovími materiálmi pred požiarom získaných fotodokumentácií diel a ich inventarnými značeniami. Registračné čísla a dané dielo sú nekompromisne vyškrtnuté čiarou, ktorá pri kontakte jednotlivých plagátov vytvára spoločnú os odkazujúcu na túto historicky neštastnú udalosť. Plagáty takto komunikujú aj ako séria archetypov so širším významom. Zničená galerína zbierka, tak prechádza do konceptu zberateľského plagátu či pohľadnice, ktoré poskytujú priestor na prežitie týchto dnes už neexistujúcich diel.

Vizuálny dizajn výstavného projektu

Vizuálny dizajn výstavného projektu